Napisane przez: konferencjatabu | Grudzień 9, 2009

Projekcja filmów w ramach konferencji

Zapraszamy wszystkich w najbliższy czwartek (10 XII) na projekcję filmów:

· „Poza zasadą łagodności”
– film dokumentalny, 33′, reż. Agata Rosochacka, Adriana Kovacheva
Próba odnalezienia granicy między kobiecym słowem a milczeniem. Marta Meszaros, Małgorzata Szumowska, Ewa Kraskowska, Agnieszka Gajewska, Barbara Wilkos i inne rozmówczynie poszukują języka, w którym mogą opowiedzieć o swoim osobistym doświadczeniu kobiecości.
· „Northern flight” /Północny lot/, AXON Production 2004, reżyseria i scenariusz Vardan Tоziја, w rolach głównych Zlatko Konevski i Dragana Kostadinovska.

Seans odbędzie się o godz. 12.00 w sali 285 (Collegium Maius)

Reklamy
Napisane przez: konferencjatabu | Listopad 29, 2009

Program konferencji

WTOREK, 8 GRUDNIA 2009

08.15-09.15 REJESTRACJA (W HOLU MAŁEJ AULI UAM)

09:15-09:45 OTWARCIE KONFERENCJI

1. Prof. dr hab. Jacek Witkoś /Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej UAM/

2. Prof. dr hab. Bogusław Zieliński /Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM/

3. Prof. dr hab. Ewa Kraskowska /Kierowniczka Zakładu Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu UAM/

09:45-11:45 OBRADY PLENARNE

 

WOKÓŁ SŁOWIAŃSKICH TABU

 1. 1. Aleksandar Prokopiev (Instytut Literatury Macedońskiej, Skopje): Вечно убав и млад
 2. 2. Viara Maldijeva (Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu): Tabu chrześcijańskiej neognozy (na przykładzie tekstów P. Dynowa)
 3. 3. Helmut W. Schaller (Philipps-Universität Marburg): Tabuwörter, Euphemismen und Volksetymologien in slavischen Sprachen
 4. 4. Janko Ramač (Uniwersytet w Nowym Sadzie): Erotski život kumova i kuma, i popowa i popadia u folklornim zapisima Volodimira Hnatjuka o Rusinima u Ugarskoj
 5. 5. Krystyna Pieniążek-Marković (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu): Poza estetyką. Perwersyjno-prowokacyjne diagnozy chorwackiej poezji końca XX wieku

12:30-14:30 OBRADY W SEKCJACH  / ZMIANA MIEJSCA OBRAD NA DS „JOWITA”

SEKCJA I: TEMATY TABU W LITERATURZE (sala A)

Prowadzący: Krystyna Pieniążek-Marković, Janko Ramač

 1. 1. Ilija Pachev (Uniwersytet Łódzki): Miejsce święte i tajemnica płci (powieść Ogrody ziemi Bogurodzicy Emilii Dworjanowej)
 2. 2. Miron Pukan (Uniwersytet Warszawski/ Uniwersytet w Przeszowie): Tabuizácia v slovenskej dráme a divadle po roku 1989
 3. 3. Sanja Zlatković (Uniwersytet w Nowym Sadzie): Tabu teme u književnosti. Tragovi tabua u ženskom pismu. Balkan u znaku tabua
 4. 4. Adriana Kovacheva (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu): Bałkańskie tożsamości przemilczane we współczesnej prozie bułgarskiej
 5. 5. Ewa Szperlik (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu): Wstydliwe, niechciane, przemilczane. (Nie)obecność tabu w najnowszej prozie chorwackiej
 6. 6. Joanna Rękas (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu): Przemilczenia w dziełach przemilczanego twórcy. Przypadek Mirka Jirsaka

DYSKUSJA

SEKCJA II: SZTUKA JAKO RYTUAŁ KANALIZUJĄCY NAPIĘCIA WYNIKAJĄCE Z ISTNIENIA TABU  (sala B)

Prowadzący: Dorota Michulka, Robert Kulmiński

 1. Antoaneta Dimitrova (Uniwersytet im. Konstantyna Presławskiego w Szumen): Нарушаване на табу и прояви на толерантност и нетолерантност в интеркултурната комуникация: България и българите през погледа на Сибиле Левичароф и Инга Дьор
 2. Brygida Pudełko (Uniwersytet Opolski): The Search for Identity in Conrad’s Under Western Eyes  and Turgenev’s Virgin Soil
 3. Kristina Babošek (Artevida Zavod, Lublana): Subversive handicrafts made from ripped taboos
 4. Magdalena Bogusławska (Uniwersytet Warszawski): Przepis na rewolucję. Macedońskie czasopismo „Fokus” wobec obyczaju, polityki i sztuki
 5. Maria Natalia Kistowska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu): Zakazany owoc – ciało w malarstwie rosyjskim. (Nie)wyrażanie wyrażalnego
 6. Jan Pešina (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu): Demytologizace a blasfémie v české svatováclavské tradici (Demitologizacje i bluźnierstwa w czeskiej tradycji świętowacławskiej)

DYSKUSJA

16:00 – 18:00 OBRADY W SEKCJACH

SEKCJA I: TEMATY TABU W LITERATURZE (sala A)

Prowadzący: Ewa Szperlik, Marcin Czerwiński

 1. 1. Anna Car (Uniwersytet Jagielloński): Przekraczanie tabu a poszerzanie granic interpretacji – teoria queer w czytaniu klasyki i kanonu (na przykładzie prozy Ladislava Fuksa)
 2. 2. Agata Firlej (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu): Onanizm jako światopogląd. O filozofii Bohuslava Brouka
 3. 3. Karolina Korcz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu): „Gnój” Wojciecha Kuczoka jako wyzwanie rzucone tradycyjnemu modelowi rodziny i wychowania
 4. 4. Anna Maćkowiak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu): When love does look at the age of a person… –  taboo story of love in V. Nabokov’s Lolita
 5. 5. Anna Piwowar (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu): Tabu wobec konwencji literackich
 6. 6. Konrad Komorniczak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu): Tabula rasa – kategoria oczyszczenia w prozie Vedrany Rudan

DYSKUSJA

SEKCJA III: MAGICZNA FUNKCJA JĘZYKA (sala B)

Prowadzący: Helmut W. Schaller, Artur Stęplewski

 1. 1. Hadžem Hajdarević (Uniwersytet we Wschodnim Sarajewie): Magijska i(li) ideološka funkcija jezika u tradicijskim i aktualnim tabu ima savremenog bosanskohercegovačkog društva
 2. 2. Anna Skibska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu): Tabu versus nieprzechodniość
 3. 3. Zofia Dimitrijević (Uniwersytet Warszawski): Zakazane uczucia. Problem wartościowania wybranych nazw emocji w języku serbskim
 4. 4. Anita Jarzyna (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu): Wolność powie: „krew”
 5. 5. Katarzyna Kausa-Michałowska (Uniwersytet Szczeciński): Tabu w polskiej gwarze przestępczej
 6. 6. Karolina Gromnicka (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu): Czy szczęście jest tematem tabu? – szczęście w bułgarskim językowym obrazie świata (na materiale internetowego forum dyskusyjnego)
 7. 7. Joanna Dobosiewicz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu): Tabu w języku czołowych polityków Chorwacji, Serbii i Polski w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych

DYSKUSJA

19.30 OTWARCIE WYSTAWY ARTEVIDA ZAVOD PT.

“SUBVERSIVE HANDICRAFTS – TABOOS IN THE WEAVING OF CULTURE”

Słowo wprowadzenia: Kristina Babošek

Miejsce: Hol główny Collegium Maius, ul. Fredry 10

PROMOCJA KSIĄZKI: „ŻEGLARZE PAMIĘCI

ANTOLOGIA WSPÓŁCZESNEJ LITERATURY MACEDOŃSKIEJ

RED. VESNA MOJSOVA-ČEPIŠEVSKA, LECH MIODYŃSKI, BOGUSŁAW ZIELIŃSKI

Miejsce: SALA IM. W. KURASZKIEWICZA

Collegium Maius, ul. Fredry 10

ŚRODA, 9 GRUDNIA 2009

09:00-11:00 OBRADY W SEKCJACH

SEKCJA IV: TROPY TABU W PISARSTWIE KOBIECYM (sala A)

Prowadzący: Galia Simeonova-Konach, Ksymena Filipowicz-Tokarska

 1. 1. Maciej Duda (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu): Łamanie tabu jako strategia komunikacyjna w pisarstwie kobiecym. Abiekt. Wątpliwość.  Efekt.
 2. 2. Agnieszka Kruszyńska (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku): Tabu doświadczeń i pamięci w prozie Marii Dąbrowskiej
 3. 3. Aleksandra Rzepkowska (Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu): W kręgu cielesności. Tabu w pamiętnikach Sybiraczek
 4. 4. Dorota Plucińska (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku): „O czym się nie mówi…”. Problematyka płci i erotyzmu w prozie Gabrieli Zapolskiej
 5. 5. Beatrix Ujj (Uniwersytet Debreczyński): Przekroczenie granic tabu jako sposób skandalizowania we współczesnej prozie polskiej
 6. 6. Magdalena Drzewiecka (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu): Nie pożądaj siostry swojej czyli tabu w prozie Kingi Dunin, Ewy Przybylskiej i Marty Fox dla młodych czytelniczek

DYSKUSJA

Sekcja V: Nieczyste i bezbożne w folkorze (sala B)

Prowadzący: Joanna Rękas

 1. 1. Saša Knežević (Uniwersytet we Wschodnim Sarajewie): Vjerna ljuba u pjesmam sa motivom nevjerne ljube
 2. 2. Vesna Petreska (Instytut Folkloru „Marko Cepenkov”, Skopje): Казна за непочитување на сродничките правила
 3. 3. Boris Stojkovski (Uniwersytet w Nowym Sadzie): Сексуални односи господара и робиња у Дубровнику у средњем веку-од табуа до суда. Пример процеса из 1282. године
 4. 4. Yaroslava Konieva (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): Сексуальні табу в слов̓янському фольклорі: зміїна любов (Tabu seksualne w folklorze słowiańskim: smocza miłość)
 5. 5. Lidija Stojanoviḱ i Sonja Zogoviḱ (Instytut Kultury Starosłowiańskiej, Prilep/ Instytut Folkloru „Marko Cepenkov”, Skopje ): Жртвопринесување

DYSKUSJA

11:30-13:30 OBRADY W SEKCJACH

SEKCJA IV: TROPY TABU W PISARSTWIE KOBIECYM (sala A)

Prowadzący: Dorota Plucińska, Ilija Pachev

 1. 1. Anera Ryznar (Uniwersytet w Zagrzebiu): Razaranje tjelesnih tabua u savremenoj hrvatskoj ženskoj prozi
 2. 2. Agnieszka Hrynyk (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu): Płeć  literatur wschodniosłowiańskich. Pisarstwo kobiece jako tabu
 3. 3. Galia Simeonova-Konach (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu): Tabu religijne a bułgarskie écriture feminine
 4. 4. Gabriela Abrasowicz (Uniwersytet Wrocławski): Ucieleśnienia – omówienia – niedomówienia w twórczości Biljany Srbljanović
 5. 5. Ksymena Filipowicz-Tokarska (Collegium Polonicum w Słubicach): Literackie opracowania motywu niechcianej ciąży we współczesnej prozie kobiecej
 6. 6. Stanisława Kostić (Uniwersytet im. A. Mickieiwcza w Poznaniu): Biljana Kosmogina, F-book –  obalanie tematów tabu

DYSKUSJA

Sekcja VI: Eufemizmy wyrazem grzeczności czy środkiem cenzury (sala B)

Prowadzący: Viara Maldijeva, Anna Skibska

 1. 1. Alisa Muhmatović Rakovac i Edisa Gazetić (Uniwersytet w Zenicy): Frazemi – eufemizmi u prozi Miljenka Jergovića
 2. 2. Katarina Brajdić (Uniwersytet w Zagrzebiu): Eufemizam i tabu u reklamnom diskurzu
 3. 3. Mariola Szymczak-Rozlach (Uniwersytet Śląski): Eufemizmy śmierci, umierania i przemijania w językach: słowackim i czeskim
 4. 4. Artur Stęplewski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu): Wulgaryzmy – tabu, czy dobro narodowe Słowian
 5. 5. Monika Szufnarowska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu): Obce elementy językowe w polskich i rosyjskich wulgaryzmach
 6. 6. Natalia Długosz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): „Zemja a ludźo, kak sym was lubował!”  – Język górnołużyckich inskrypcji nagrobnych z cmentarza św. Mikołaja w Budziszynie oraz cmentarza w Wotrowie

DYSKUSJA

15:00-17:00 OBRADY W SEKCJACH

SEKCJA VII: UŚWIĘCONE I PRZEKLĘTE W LITERATURZE (sala A)

Prowadzący: Antoaneta Dimitrova, Wojciech Jóźwiak

 1. 1. Iwona Rusek (Uniwersytet Warszawski): Seksualna moc w bieli i czerwieni zaklęta, czyli tabu Wielkiej Bogini w literaturze
 2. 2. Elżbieta Żukowska (Uniwersytet Gdański): Na granicy światów. Siła i entropia tabu w „Samotności bogów” Doroty Terakowskiej
 3. 3. Paulina Bogusz-Tessmar (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu): Stawrogin – postać z innego porządku ontycznego, czyli o tabuizacji bohatera
 4. 4. Vojo Kovačević (Uniwersytet we Wschodnim Sarajewie): У вртлогу телесног и мистичног
 5. 5. Natalia Wyszogrodzka-Liberadzka (Uniwersytet Gdański): Tematy tabu w Lunaparku Tomislava Zajeca
  1. 6. Maria Giej (Uniwersytet Gdański): Tematy „zakazane” w twórczości Gajto Gazdanowa

DYSKUSJA

SEKCJAVIII: ESTETYKA ŚMIERCI, CIELESNOŚCI, BÓLU I PŁCIOWOŚCI

(sala B)

Prowadzący: Anna Car, Vojo Kovačević

 1. 1. Dorota Michulka (Uniwersytet Wrocławski): Szkoła bez seksu i przemocy. O szkolnych adaptacjach tekstów literackich
 2. 2. Marcin Czerwiński (Uniwersytet Wrocławski): Tabu seksualności i jego przezwyciężenia w prozie Mirona Białoszewskiego oraz Adama Wiedemanna
 3. 3. Paweł Klimczak (Uniwersytet Wrocławski): Seksualność, płciowość, nazizm – labirynt Maxa Aue w »Łaskawych« Jonathana Littella
 4. 4. Zvonko Dimoski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu): Język i stylizacja w wybranych utworach homoertotycznych
 5. 5. Mirella Makurat (Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu/ Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu): „Nazwij mnie moim imieniem” – tabu związane z nazwą pewnego państwa

DYSKUSJA

17:30-19:00 OBRADY W SEKJACH

SEKCJA VIII: ESTETYKA ŚMIERCI, CIELESNOŚCI, BÓLU I PŁCIOWOŚCI

(sala B)

Prowadzący:

 1. 1. Patrycjusz Pająk (Uniwersytet Warszawski): Postać kata w literaturze czeskiej
 2. 2. Anna Strycka (Uniwersytet Jagielloński): Doświadczenie choroby i śmierci w twórczości prozaików pokolenia 1910. (Marian Promiński, Marian Ruth – Buczkowski i Czesław Straszewicz)
 3. 3. Renata Chrzan (Uniwersytet Wrocławski): Tabu śmierci w literaturze obozowej
 4. 4. Wojciech Jóźwiak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu): Ciało torturowane, ciało martwe i jego funkcja w bułgarskiej prozie historycznej
 5. 5. Margarita Slavova (Uniwersytet im. P. Chilendarskiego w Płowdiwie/ Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu): Приказната символика като “обход на бариерите” на табуто

DYSKUSJA

SEKCJA IX: GRANICE TABU W KULTURZE (sala A)

Prowadzący:  Brygida Pudełko, Magdalena Bogusławska

 1. 1. Robert Kulmiński (Uniwersytet Warszawski): Wobec samobójstwa
 2. 2. Monika Zaśko-Zielińska (Uniwersytet Wrocławski): Tabu w listach pożegnalnych samobójców
 3. 3. Regina Kozubowska (Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu): Źuźio i marime w świecie Romów
 4. 4. Ewelina Drzewiecka (Uniwersytet Warszawski): Bluźnierstwo w kulturze popularnej. Wizerunki postaci biblijnych w wybranych powieściach bułgarskich XXI wieku
 5. 5. Magdalena Baer (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu): Czytając przez dotyk
 6. 6. Anna Jaworska (Uniwersytet im. A. Mickieiwcza w Poznaniu): A gdy Wampirzyca kocha kobietę… Mimo svět Růženy Jesenskiej jako przypowieść o niegrzecznej dziewczynce (lesbijce)

DYSKUSJA

19:00 PODSUMOWANIE KONFERENCJI

Napisane przez: konferencjatabu | Listopad 29, 2009

„Przełamując tabu”- 14 – 16 grudnia TV 1000

W dniach 14-16 grudnia 2009 r. stacja TV 1000 zaprasza na przegląd filmów „Przełamując tabu” odbywający się w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Tabu w oku szeroko otwartym” organizowanej przez Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W ramach przeglądu zostaną pokazane następujące filmy:

14/12/09

20:00 Bent

22:00 Beloved (Pokochać)

15/12/09

20:00 Rent: Filmed Live On Broadway (Rent: Na żywo z Broadwayu)

22:20 Crime of Father Amaro (Zbrodnia Ojca Amaro)

16/12/09

18:00 Far From Heaven (Daleko od nieba)

20:00 Vera Drake

22:00 People Vs Larry Flynt (Skandalista Larry Flynt)

Czytaj dalej…

Napisane przez: konferencjatabu | Lipiec 2, 2009

Instytut Filologii Słowiańskiej UAM serdecznie zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej, zatytułowanej

TABU W OKU SZEROKO OTWARTYM

która odbędzie się w dniach od 8 do 10 grudnia 2009 r. w Poznaniu.

Konferencja poświęcona będzie tabu w literaturach, kulturach, folklorze i językach krajów słowiańskich. Tabu pełni ważną rolę w rozwoju komunikacji międzykulturowej, jest bowiem obecne w każdej kulturze, a do jego podstawowych funkcji należy podtrzymanie jej ciągłości i integralności. Współczesność sprzyja mnożeniu różnego rodzaju tabu, które często uniemożliwia rozwiązanie wielu komunikacyjnych problemów. Dlatego w ramach konferencji będą podejmowane między innymi następujące problemy: Czy kultura Bałkanów sprzyja podtrzymywaniu tabu, czy przekraczaniu jego granic? W jaki sposób łamanie tabu przyczynia się do kształtowania kultury? Jak traktujemy tabu napotykane w sło-wiańskich kulturach i narodach? Czy jesteśmy w stanie je rozpoznać i uszanować?

Kategorie